มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
| Nakhon Pathom Rajabhat University 85 Malaiman Road, Muang, Nakhon Pathom 73000